Chuyên sản xuất: Khung tranh, Ảnh, Bằng khen...

Khung ảnh NG1 (3 in 1)

Chi tiết sản phẩm

Tên thường gọi: NG1 (3 in 1)

Mã số: 

Kích thước: 2(13x18)+1(13x36)cm

 

Sản phẩm cùng loại