Chuyên sản xuất: Khung tranh, Ảnh, Bằng khen...

Khung ảnh NG4 (5 in 1)

Chi tiết sản phẩm

Tên thường gọi : NG4 (5 in 1)
Mã số: 
Ghi chú : 1(8x13)+2(10x15)+1(13x18)+1(20x30)cm

Sản phẩm cùng loại