Chuyên sản xuất: Khung tranh, Ảnh, Bằng khen...

Khung bo (Thanh trung) 3

Chi tiết sản phẩm

Tên thường gọi: Khung bo (thanh trung)

Mã số: NA2 BDE

Màu: Đen

Kích thước: Rộng 3cm, Cao 1.5cm

Sản phẩm cùng loại