Chuyên sản xuất: Khung tranh, Ảnh, Bằng khen...

Nhũ bạc 3F

Chi tiết sản phẩm

Tên thường gọi: Nhũ bạc 3F

Mã số: NA3 UBA

Màu: Nhũ bạc

Kích thước: Rộng 3.6cm, Cao 2.2cm

Sản phẩm cùng loại