Chuyên sản xuất: Khung tranh, Ảnh, Bằng khen...

Nhũ bạc 5F lõm

Chi tiết sản phẩm

Tên thường gọi: Nhũ bạc 5F Lõm

Mã số: NA4 UBA

Màu: Nhũ bạc

Kích thước: Rộng 5.1cm, Cao 2.5cm

Sản phẩm cùng loại