Chuyên sản xuất: Khung tranh, Ảnh, Bằng khen...

Nhũ bạc 5F

Chi tiết sản phẩm

Tên thường gọi: Nhũ bạc 5F

Mã số: NA5 UBA

Màu: Nhũ bạc

Kích thước: Rộng 5.1cm, Cao 2.5cm

Sản phẩm cùng loại